Klagemuligheder

Vi sidder altid klar til at hjælpe dig, hvis der er noget, du er utilfreds med. Hvis du er i tvivl om hvordan du får fat på os, så kan du finde vores kontaktinfo her.

Da dorchdanola.dk er e-mærket har du også mulighed for at bruge e-mærkets jurister som altid sidder klar med rådgivning og svar på de spørgsmål, du måtte have. Når du handler på e-mærkede netbutikker har du altid adgang til e-mærkets forbruger hotline.

Hvis du ikke er tilfreds med vores forsøg på at finde en løsning sammen med dig, kan du indgive en klage over en vare eller en tjenesteydelse købt hos os til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan også klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

Du kan også vælge at bruge EU-Kommisionens online klageportal til at indgive en klage. Det er især relevant, hvis du bor i et andet EU-land end Danmark, men har handlet hos os. Din klage kan indgives på http://ec.europa.eu/odr. Husk at angive vores e-mail adresse ([email protected]) sammen med din klage.

 

English

We are always ready to assist you, if there is anything you are unsatisfied with. If you are not sure how to reach us, you can find our contact info here.

If you are unsatisfied with our attempts to find a good solution to your problem with you, you can choose to escalate your complaint about a good or service that you have purchased from os to the Consumer Complaints Board of the Danish Competition and Consumer Authority, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. You can reach them through www.forbrug.dk.

You can also choose to escalate your complaint to the EU Commision's online complaint portal. This is especially relevant if you are a resident of a different EU country than Denmark, but have chosen to shop with us. Your complaint can be submitted through http://ec.europa.eu/odr. Remember to include our e-mail address ([email protected]) with your complaint.