Facebook Pixel
ddm1_202.jpg

Din guide til åndedrætsværn med motor

Udgivet af: Udgivet i: Seneste nyheder Dated: 25. april 2022

Der findes masser forskellige åndedrætsværn med motor - eller uden på markedet. Det kan være utrolig svært at finde ud af, hvilket der passer til dig og dit behov. Det hjælper vi dig med her, så det bliver en smule mere overskueligt for dig.


Din guide til åndedrætsværn med motor

Du ved det nok allerede - der er masser forskellige åndedrætsværn med motor - eller uden på markedet. Det kan være utrolig svært at finde ud af, hvilket der passer til dig og dit behov. Det hjælper vi dig med her, så det bliver en smule mere overskueligt for dig.

Derfor skal du bruge et åndedrætsværn

Åndedrætsværnet beskytter dig og dine lunger imod farlige stoffer og -partikler. Indånder du for mange, kan de have alvorlige konsekvenser og give varige mén. Det kan godt være, at du nu tænker: “jamen, jeg skal jo bare lige…” Men lad nu vær’. Husk åndedrætsværnet. Det er til for at hjælpe dig.


Typer af åndedrætsværn

som hovedregel findes der to forskellige typer åndedrætsværn:

- Filtrerende maske
- Luftforsynet åndedrætsværn der tilfører frisk luft/ny ilt

Vi starter lige med en meget generel gennemgang, og så skal vi nok se nærmere på det.
Her kan brands som JSP, Elipse, og CleanSpace blandt andet fremhæves for deres kvalitets åndedrætsværn. Så er du altid sikret i din omgang med partikler af forskellige arter.

Maske med filter

... er den vi ofte kender som en støvmaske. De filtrerende åndedrætsværn kommer både med og uden udskiftelige filtre. Samtidig fås de i forskellige størrelser. Alt det skal vi nok snakke mere om. Det filtrerende værn kommer også som et åndedrætsværn med motor.

Friskluftforsynet åndedrætsværn

Et friskluftforsynet åndedrætsværn bruges, hvis der er iltmangel i indåndingsluften i det miljø, du skal arbejde i. Den kan også bruges, hvis du ikke kender koncentrationen eller sammensætningen af forureningen. Med dem har du omsluttende hovedgear på, der sørger for at tilføre frisk luft gennem et trykluftsystem.


Åndedrætsværn med motor

Nu skal vi til det: åndedrætsværn med motor. Hvordan vælger du den rigtige, og hvad skal du i det hele taget have med i overvejelserne?

Det filtrerende åndedrætsværn kommer i den forbindelse med en turboenhed. Her er det meget vigtigt at understrege, at det her altså ikke giver dig ny frisk luft, den renser bare den luft, der er i rummet.

Hvor længe må jeg bruge et åndedrætsværn med motor?

Med et åndedrætsværn med motor er det ikke så anstrengende for dit åndedrætssystem at trække vejret gennem filteret. Derfor er brugstiden også længere på et åndedrætsværn med motor, end med et almindeligt filtrerende åndedrætsværn. Du må bruge det med motor i gennem en hel arbejdsdag, dog med pauser indimellem.

Hvornår skal jeg bruge et åndedrætsværn med motor?

Det skal du, når du skal arbejde i miljøer, hvor du skal arbejde med farlige partikler som f.eks. asbest. Når den har en motor gør den det lettere for dig at trække vejret. Det betyder, at du kan bruge den i længere tid, end du kan med en normal støvmaske. De kommer enten i halvmasker eller helmasker, så du kan få forskellige grader af beskyttelse til ansigtet.


Filtrerende åndedrætsværn

De almindelige filtrerende åndedrætsværn kan fås med forskellige filtre, der har forskellige klassifikationer. De mest almindelige støvmasker er også kendt som enten en kopmaske eller en engangsmaske. De dækker næse, mund og hage. Nogle af dem kommer med en ventil, der gør, at masken ikke bliver for varm og fugtig.

Hvor længe må jeg bruge en støvmaske?

En almindelig støvmaske må du bruge i maks tre timer. Med støvmaskerne har du ikke nogen motor til at forsyne dig med ny luft. Det vil sige, at du kan belaste dit åndedrætssystem ved brug i længere tid, fordi du manuelt skal trække luften igennem filteret. Det kan være en fordel for dig at tage et af de filtre med en ventil, eftersom luften i masken godt kan blive tung og fugtig. Støvmasken er en engangsmaske. Det vil sige, hvis den er uden udskiftelige filtre, så skal den kasseres efter endt arbejdsdag og må ikke genbruges.


Åndedrætsværn med trykluft

Det her er en den mest omfattende form for åndedrætsværn. Her får du et åndedrætsværn, der tilfører ny, ren luft - og mere ilt. De er specielt gode at bruge, hvis du skal arbejde i et miljø, hvor der ikke er tilstrækkeligt ilt i luften. Det vil sige, at der er under 17 volumenprocent ilt i den luft, du indånder. Det betyder at iltniveauet i luften er faldet, fordi der er større mængder af andre gasser eller små partikler. Den normale iltprocent i den luft vi indånder, ligger normalt på omkring 21%. Man kan få målere, der måler mængden ilt i luften. Disse vil typisk give en alarm, når iltkoncentrationen er faldet til 19%. Vi mennesker mærker det oftests først, hvis den når ned på de 17%.

Hvor længe må jeg bruge et åndedrætsværn med trykluft?

Det må du i løbet af en hel arbejdsdag - dog med lidt indlagte pauser. Så længe du har en, der passer og beskytter dig, må du i realiteten bruge den i løbet af en hel arbejdsdag. Den forsyner dig med ren, frisk luft.


Filtertyper

Det kan være svært at finde rundt i de forskellige typer af filtre, der bruges til at beskytte mod støv og partikler. De forskellige støvfiltre inddeles i forskellige P’er: P1, P2, og P3. 

Stort set alle typer filtre kan fås som enten engangsmasker, eller de kan fås med udskiftelige filtre.

P1-filtre

P1-filtre ser vi ikke så ofte mere, det er også dem med den laveste beskyttelsesgrad. De bruges kun, hvis det forurenende stof har en grænseværdi på under 5 mg/m3. Det er altid godt at have i tankerne, også selvom vi ikke ser dem så ofte mere. I stedet for bruger vi P2 og P3.

P2-filtre

Disse filtre beskytter dig mod støv (altså, faste partikler) i et middelstort omfang. Det kan anvendes mod sundhedsskadeligt og giftigt støv. Dog beskytter det ikke mod radioaktivt støv, radioaktive aerosoler, bakterier eller vira. Arbejder du ikke med disse materialer, er en åndedrætsmaske med P2-filter altså ganske fin til dig.

P3-filtre

P3-filtrene er de filtre, der beskytter dig bedst. De beskytter naturligvis mod alt det samme, som et P2 filter gør - og mere. P3 filteret beskytter dig også mod radioaktivt støv, radioaktive aerosoler, bakterier og vira. Det er altså det mest sikre valg, hvis du er i tvivl om, hvad du skal bruge. Hvis du vil sikre dig, at du også bliver beskyttet mod væskeformige aerosoler, skal du tjekke om filtret er blevet afprøvet efter EN149:2001. Er det blevet det, så beskytter den mod både de faste partikler og de væskeformige aerosoler. Det gælder for den sags skyld for alle de tre slags filtre.


Din sikkerhed er vigtig

Ligesom du ikke opholder dig på en byggeplads uden sikkerhedsudstyr, så skal du sørge for at beskytte dig selv i andre miljøer der kræver det. Der er rig mulighed for, at du kan være beskyttet i et miljø, der ikke er sundt at opholde sig i uden nogen former for værnemidler. Nu har du i hvert fald fået en introduktion til de forskellige former for åndedrætsværn, så der er ingen undskyldning.