Facebook Pixel

Vores fysiske butik holder lukket i uge 29 & 30. Webshop, telefon, mail og afhentning er stadigvæk muligt.

Akku & elværktøj
Håndværktøj
Tilbehør & forbrug
Brands
Serviceeftersyn af faglokaler

Er det tid til et serviceeftersyn på skolens faglokaler? Skal maskinerne i sløjdlokalet godkendes? Er det på tide at få efterset ventilationerne i biologilokalet? Hos Dorch & Danola tilbyder vi serviceeftersyn af håndværk og designlokaler på skoler, såsom biologi, sløjd, fysik, kemi mv. og med gode prispakker til de respektive syn.

Et sundt og sikkert faglokale er vigtigt for elevers trivsel og læring og bidrager til et godt arbejdsmiljø. Det vigtigste for os er, at elever, lærere og forældre er trygge ved skolens faglokaler, og at sikkerheden er i orden, når vi går derfra.

Service af faglokaler efter arbejdstilsynets krav 

Som udbyder af serviceeftersyn af faglokaler følger vores serviceteknikere Arbejdstilsynets krav, regler og vejledninger for faglokalers sikkerhed, såsom kravene om procesventilation og vigtigheden af vedligeholdelse af ventilationsanlægget af et fagkyndigt personale (At-vejledning A.1.1), samt bekendtgørelsen for anvendelse af tekniske hjælpemidler ABEK 428 og Maskindirektivet ABEK 693, så vi kan være sikre på, at vores serviceeftersyn og skolernes maskiner lever op til de implementerede krav i den danske lovgivning. Dette gælder blandt andet kravene om sikkerhed for gasinstallationer og udsugning i faglokalerne.

Service af sløjdlokale, fysiklokale, natur/tekniklokale, biologilokale og metalsløjdlokale

Vores dygtige servicetekniker foretager service, eftersyn og reparationer af blandt andet sløjdlokaler. Har du brug for en professionel service af sløjdlokale eller andre faglokaler på din skole, har vi manden til opgaven. 

Vi laver serviceeftersyn af sløjd-, fysik-, natur/teknik-, biologi- og metalsløjd-lokaler:

Pakke 1: Service af maskiner og inventar

- Gennemgang, rengøring, smøring, efterspænding, funktionstestning af maskiner inkl. el-sikkerhed (nøgleafbryder, nødstop og lågekontakter).
- Udskiftning af klinger og afretterjern.
- Større reparationer tilbydes efter aftale på tilbud eller timepris.
- Servicerapport udarbejdes.

Pakke 2: Spånsug

- Gennemgang af spånsugningsanlægget inkl. rørsystem.
- Test af filtrenes rystefunktion.
- Test af systemvagt.
- Filterskift efter aftale.
- Større reparationer tilbydes efter aftale på tilbud eller timepris.
- Servicerapport udarbejdes.

Pakke 3: Samlet pakke af 1 & 2

Pakke 4: Lokalets gasinstallationer og processug

- Gennemgang af flaskeskab, aflåsning, gasslanger, flaskeomskifter, div. regulatorer og ventiler samt test af om samlinger er tætte.
- Tæthedsprøvning af gasinstallationer (hvis tæthedskontrol er monteret, testes denne), gashaner efterses/renses (hvis utæt, udskiftes denne efter aftale.)
- Gastryk testes/kontrolleres.
- Nøgleafbryder, nødstop, kontrollamper testes.
- Bunsenbrænder efterses, renses og funktionstestes.
- Magnetventiler og afspærringshaner kontrolleres.
- Mindre reparationer udføres efter aftale.
- Større reparationer/ombygninger tilbydes på tilbud eller timepris.
- Servicerapport udføres.

 Processug og kemiskab

- Kemiskab: Sug kontrolleres, og systemvagt testes.
- Sugearme: Sug kontrolleres, led og slanger efterses, systemvagt testes.
- Mindre reparationer udføres efter aftale.
- Større reparationer/ombygninger tilbydes på tilbud eller timepris.
- Servicerapport udarbejdes.

 Pakke 5: ’Lokalets gasinstallationer og processug’ fra pakke 4

 Pakke 6: Øvrige lokaler som pakke nr. 4

 Pakke 7: Øvrige lokaler som pakke nr. 5

Vores servicetekniker står klar til at komme ud til jer og lave service af sløjdlokale, fysiklokale, natur/tekniklokale, biologilokale og metalsløjdlokale.

Priser på service af sløjdlokale, fysiklokale, natur/tekniklokale, biologilokale og metalsløjdlokale

Pakke 1 - 2.150,00 kr.: Eftersyn samt smøring af maskiner og anlæg i sløjdlokale.
Pakke 2 - 2.150,00 kr.: Eftersyn af spånsugningsanlæg samt smøring af mærket Åss og Gram.
Pakke 3 - 3.185,00 kr.: Sammensætning af Pakke 1 og 2.
Pakke 4* - 2.425,00 kr.: Eftersyn af fysiklokales gasinstallation og udsugning
Pakke 5* - 1.845,00 kr.: Eftersyn af fysiklokales gasinstallation.
Pakke 6* - 1.245,00 kr.: Eftersyn af øvrige lokalers gasinstallationer og udsugning i natur/teknik, biologi eller metalsløjd.
Pakke 7* - 915,00 kr.: Eftersyn af øvrige lokalers gasinstallation i natur/teknik, biologi eller metalsløjd.

Øvrige priser:

Timepris: 495,00 kr.
Servicevogn: 195,00 kr.
Diverse hjælpematerialer: 145,00 kroner.
Kørsel: 4,00 kr. pr. km.
Materialer og reservedele er ikke inkluderet i prisen. Større reparationer foretages på timeløn/tilbud efter aftale. Efter endt gennemgang og reparation udarbejder vi en sikkerheds-/servicerapport.
Alle priser er eksklusiv moms.
*De autorisationskrævende gaseftersyn foretages af en autoriseret virksomhed - Langeskov VVS Aps. Faktura kommer således også fra Langeskov VVS Aps.

Sikkerhedsplancher

Udover serviceeftersyn tilbyder vi også et bredt udvalg af sikkerhedsplancher til skolernes fag- og sløjdlokaler. Her finder du plancher til samtlige maskiner og værktøjer, som kan findes i faglokalerne.

Find plancherne her.

Krav til faglokaler - "Når klokken ringer"

Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø og Offentlig administration udgav i 2012 "Når klokken ringer", en branchevejledning der oplyser om standarder og krav til faglokaler og kan bruges som et vejledende opslagsværk for lærere, som underviser i lokaler, hvor der stilles særlige krav til sikkerhed. Vejledningen er senest revideret i september 2018 og forventes revideret igen i 2023, herunder med en opdatering af supplerende vejledning for lokalerne til fysik og kemiundervisning.

Om Dorch & Danola

Hos Dorch & Danola er vi stolte af vores ekspertise og serviceniveau både i vores værksted og udenfor. Vi ved, hvad vi taler om, og vi er stolte af, at vi kan vejlede vores kunder med personlig og kyndig rådgivning. Vores kompetente medarbejdere er specialister indenfor hvert deres felt, og vores serviceteam af specialiserede serviceteknikere sørger for, at maskiner og udsugning fungerer, samt at sikkerheden er i orden i jeres faglokaler. Så tag fat i os i dag, hvis skolens faglokaler har brug for et grundigt og effektivt serviceeftersyn.

Hersker der ellers nogle spørgsmål vedrørende priser, sikkerhedsforanstaltninger, krav mv. vedrørende faglokaler, er du velkommen til at kontakte os.

Er det tid til et serviceeftersyn på skolens faglokaler? Skal maskinerne i sløjdlokalet godkendes? Er det på tide at få efterset ventilationerne i biologilokalet? Hos Dorch & Danola tilbyder vi serviceeftersyn af håndværk og designlokaler på skoler, såsom biologi, sløjd, fysik, kemi mv. og med gode prispakker til de respektive syn.

Et sundt og sikkert faglokale er vigtigt for elevers trivsel og læring og bidrager til et godt arbejdsmiljø. Det vigtigste for os er, at elever, lærere og forældre er trygge ved skolens faglokaler, og at sikkerheden er i orden, når vi går derfra.

Service af faglokaler efter arbejdstilsynets krav 

Som udbyder af serviceeftersyn af faglokaler følger vores serviceteknikere Arbejdstilsynets krav, regler og vejledninger for faglokalers sikkerhed, såsom kravene om procesventilation og vigtigheden af vedligeholdelse af ventilationsanlægget af et fagkyndigt personale (At-vejledning A.1.1), samt bekendtgørelsen for anvendelse af tekniske hjælpemidler ABEK 428 og Maskindirektivet ABEK 693, så vi kan være sikre på, at vores serviceeftersyn og skolernes maskiner lever op til de implementerede krav i den danske lovgivning. Dette gælder blandt andet kravene om sikkerhed for gasinstallationer og udsugning i faglokalerne.

Service af sløjdlokale, fysiklokale, natur/tekniklokale, biologilokale og metalsløjdlokale

Vores dygtige servicetekniker foretager service, eftersyn og reparationer af blandt andet sløjdlokaler. Har du brug for en professionel service af sløjdlokale eller andre faglokaler på din skole, har vi manden til opgaven. 

Vi laver serviceeftersyn af sløjd-, fysik-, natur/teknik-, biologi- og metalsløjd-lokaler:

Pakke 1: Service af maskiner og inventar

-         Gennemgang, rengøring, smøring, efterspænding, funktionstestning af maskiner inkl. el-sikkerhed (nøgleafbryder, nødstop og lågekontakter).
-         Udskiftning af klinger og afretterjern.
-         Større reparationer tilbydes efter aftale på tilbud eller timepris.
-         Servicerapport udarbejdes.

Pakke 2: Spånsug

-         Gennemgang af spånsugningsanlægget inkl. rørsystem.
-         Test af filtrenes rystefunktion.
-         Test af systemvagt.
-         Filterskift efter aftale.
-         Større reparationer tilbydes efter aftale på tilbud eller timepris.
-         Servicerapport udarbejdes.

Pakke 3: Samlet pakke af 1 & 2

Pakke 4: Lokalets gasinstallationer og processug

-         Gennemgang af flaskeskab, aflåsning, gasslanger, flaskeomskifter, div. regulatorer og ventiler samt test af om samlinger er tætte.
-         Tæthedsprøvning af gasinstallationer (hvis tæthedskontrol er monteret, testes denne), gashaner efterses/renses (hvis utæt, udskiftes denne efter aftale.)
-         Gastryk testes/kontrolleres.
-         Nøgleafbryder, nødstop, kontrollamper testes.
-         Bunsenbrænder efterses, renses og funktionstestes.
-         Magnetventiler og afspærringshaner kontrolleres.
-         Mindre reparationer udføres efter aftale.
-         Større reparationer/ombygninger tilbydes på tilbud eller timepris.
-         Servicerapport udføres.

 Processug og kemiskab

-         Kemiskab: Sug kontrolleres, og systemvagt testes.
-         Sugearme: Sug kontrolleres, led og slanger efterses, systemvagt testes.
-         Mindre reparationer udføres efter aftale.
-         Større reparationer/ombygninger tilbydes på tilbud eller timepris.
-         Servicerapport udarbejdes.

 Pakke 5: ’Lokalets gasinstallationer og processug’ fra pakke 4

 Pakke 6: Øvrige lokaler som pakke nr. 4

 Pakke 7: Øvrige lokaler som pakke nr. 5

Vores servicetekniker står klar til at komme ud til jer og lave service af sløjdlokale, fysiklokale, natur/tekniklokale, biologilokale og metalsløjdlokale.

Priser på service af sløjdlokale, fysiklokale, natur/tekniklokale, biologilokale og metalsløjdlokale

Pakke 1 - 2.395,00 kr.: Eftersyn samt smøring af maskiner og anlæg i sløjdlokale.
Pakke 2 - 2.395,00 kr.: Eftersyn af spånsugningsanlæg samt smøring af mærket Åss og Gram.
Pakke 3 - 3.295,00 kr.: Sammensætning af Pakke 1 og 2.
Pakke 4* - 2.895,00 kr.: Eftersyn af fysiklokales gasinstallation og udsugning
Pakke 5* - 2.295,00 kr.: Eftersyn af fysiklokales gasinstallation.
Pakke 6* - 1.495,00 kr.: Eftersyn af øvrige lokalers gasinstallationer og udsugning i natur/teknik, biologi eller metalsløjd.
Pakke 7* - 1.195,00 kr.: Eftersyn af øvrige lokalers gasinstallation i natur/teknik, biologi eller metalsløjd.

 

Øvrige priser:

Timepris: 560,00 kr.
Servicevogn: 230,00 kr.
Diverse hjælpematerialer: 160,00 kroner.
Kørsel: 5,00 kr. pr. km.
Materialer og reservedele er ikke inkluderet i prisen. Større reparationer foretages på timeløn/tilbud efter aftale. Efter endt gennemgang og reparation udarbejder vi en sikkerheds-/servicerapport.
Alle priser er eksklusiv moms.
*De autorisationskrævende gaseftersyn foretages af en autoriseret virksomhed - Langeskov VVS Aps. Faktura kommer således også fra Langeskov VVS Aps.

Sikkerhedsplancher

Udover serviceeftersyn tilbyder vi også et bredt udvalg af sikkerhedsplancher til skolernes fag- og sløjdlokaler. Her finder du plancher til samtlige maskiner og værktøjer, som kan findes i faglokalerne.

Find plancherne her.

Krav til faglokaler - "Når klokken ringer"

Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø og Offentlig administration udgav i 2012 "Når klokken ringer", en branchevejledning der oplyser om standarder og krav til faglokaler og kan bruges som et vejledende opslagsværk for lærere, som underviser i lokaler, hvor der stilles særlige krav til sikkerhed. Vejledningen er senest revideret i september 2018 og forventes revideret igen i 2023, herunder med en opdatering af supplerende vejledning for lokalerne til fysik og kemiundervisning.

Om Dorch & Danola

Hos Dorch & Danola er vi stolte af vores ekspertise og serviceniveau både i vores værksted og udenfor. Vi ved, hvad vi taler om, og vi er stolte af, at vi kan vejlede vores kunder med personlig og kyndig rådgivning. Vores kompetente medarbejdere er specialister indenfor hvert deres felt, og vores serviceteam af specialiserede serviceteknikere sørger for, at maskiner og udsugning fungerer, samt at sikkerheden er i orden i jeres faglokaler. Så tag fat i os i dag, hvis skolens faglokaler har brug for et grundigt og effektivt serviceeftersyn.

Hersker der ellers nogle spørgsmål vedrørende priser, sikkerhedsforanstaltninger, krav mv. vedrørende faglokaler, er du velkommen til at kontakte os.